Jdi na obsah Jdi na menu
 

Tempo 100 pro připojná vozidla

TEMPO 100 pro přípojná vozidla kategorie O1 a O2

Obdobně jako u autobusů, je v Německu omezena maximální rychlost jízdy při jízdě po dálnicích a silnicích dálničního typu i pro přípojná vozidla kategorie O1 a O2 na rychlost 80km/h.

Stejně jako u autobusů připouští Německá národní legislativa po splnění daných podmínek zvýšení této rychlosti na 100 km/h i u přípojných vozidel resp. souprav.

Konkrétně se jedná o 9. Vyhlášku o výjimkách k StVO ve znění Třetího nařízení o změně ze 7. října 2005.

V současné době je zavedena možnosti udělování výjimky TEMPO 100 pro přípojná vozidla, registrovaná v ČR. Výjimky jsou udělovány Drážďanským schvalovacím úřadem na základě podkladů, zpracovaných oprávněnou osobou pověřené dozorčí organizace, tzn. pověřenými pracovníky DEKRA Automobil a.s.

Výjimka se vztahuje na:

osobní motorová vozidla s přívěsy
ostatní vícestopá motorová vozidla, jejichž (vlastní) nejvyšší povolená hmotnost nepřevyšuje 3,5 t, pokud sebou vezou přívěs
autobusy, jejichž nejvyšší povolená hmotnost nepřevyšuje 3,5 t, pokud jim bylo dle § 18 odst. 5 čl. 5 udělena Výjimka T100

Podmínky pro udělení výjimky jsou následující:

pro přípojné vozidlo:
 o přípojné vozidlo musí být vhodné pro provoz rychlostí min. 100 km/h
 o namontované pneumatiky nesmí být starší 6 let
 o rychlostní index pneumatik musí být minimálně „L“
 o v závislosti na technickém provedení vozidla vyplývá určitý faktor, který má význam pro výběr přípustného tažného vozidla
 o přitom se stanoví potřebná minimální provozní hmotnost přípustného tažného vozidla
 o úspěšné absolvování pravidelné technické prohlídky v den provádění prohlídky T 100
pro tažné vozidlo:
 o Pokud přípojné vozidlo splňuje předepsané podmínky, pak může být provozováno rychlostí 100 km/h s následujícími tažnými vozidly:
 o osobní motorová vozidla (bez omezení max. povolené hmotnosti)
 o vícestopá motorová vozidla s max. povolenou hmotností do 3,5 t
 o autobusy s max. povolenou hmotností do 3,5t, pokud jim byla udělena Výjimka Tempo 100 dle § 18 odst. 5 č. 3 StVO některým z příslušných úřadu Spolkové republiky Německo
 o tažné vozidlo musí být v každém případě vybaveno automatickým protiblokovacím systémem (ABS). Pokud je tažné vozidlo navíc vybaveno stabilizačním systémem jízdní dynamiky pro provoz s přípojným vozidlem, platí rozdílné požadavky na provozní hmotnost.
pro jízdní soupravu:
 o musí být dodržen hmotností poměr mezi nejvyšší povolenou hmotností přípojného vozidla a provozní hmotností tažného vozidla
 o provozní hmotnost tažného vozidla musí odpovídat minimálně hmotnosti stanovené
 o při vybavení vozidla stabilizačním systémem jízdní dynamiky musí provozní hmotnost odpovídat minimálně zvlášť stanovené hodnotě
 o zatížení tažného zařízení jízdní soupravy se stanovuje dle nejvyššího povoleného zatížení tažného zařízení tažného vozidla nebo přípojného vozidla, přičemž za horní hranici je považována nižší z obou hodnot
 o nejvyšší povolená hmotnost přípojného vozidla musí být nižší nebo maximálně stejná jako nejvyšší povolená hmotnost tažného vozidla
 o nejvyšší povolená hmotnost přípojného vozidla musí být nižší nebo maximálně stejná jako nejvyšší povolená hmotnost přípojného vozidla tažného vozidla.

Po prohlídce přípojného vozidla oprávěnou osobou pověřené dozorčí organizace je vystaven dvojjazyčný formulář POTVRZENÍ, který dokumentuje dodržení podmínek 9. Vyhlášky o výjimkách a příp. i existenci stabilizačního zařízení.

Tento formulář je předložen příslušnému schvalovacímu úřadu v Drážďanech za účelem vystavení OSVĚDČENÍ vhodnosti přípojného vozidla pro jízdu rychlostí 100 km/h v rámci 9. Vyhlášky o výjimkách.

Schvalovací úřad osvědčuje po kontrole předaného formuláře vhodnost a vydává plaketu T100 s pečetí města, která se následně umístí na přípojném vozidle.

Oprávněné osoby pověřené dozorčí organizace předají držiteli vozidla toto osvědčení a vylepí na vozidle plaketu T100.

Které technické podmínky jsou nejčastější překážkou pro udělení výjimky TEMPO 100?

Z pohledu přípojných vozidel:
nejvyšší rychlost vozidla je pouze 80 km/h

Z pohledu tažných vozidel:
vozidlo není vybaveno ABS
vozidlo má příliš nízkou provozní hmotnost ve vztahu k nejvyšší povolené hmotnosti (celkové)